Shop

Intenza

Intenza

فعالیت اینتنزا از سال 1997 در تایوان آغاز شده است. تولید محصولات زیبا ، جدید ، هوشمند، با طراحی ارگونومیک و امکانات بی نظیر وازهمه مهمتر دوست دار محیط زیست از ویژگی های اینتنزا می باشد.

اسکالیت،استپ میل بالارونده باشگاهی اینتنزا 550Ceاسکالیت،استپ میل بالارونده باشگاهی اینتنزا 550Ce
اسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETiاسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETi
تردمیل باشگاهی اینتنزا 550Teتردمیل باشگاهی اینتنزا 550Te
تردمیل باشگاهی اینتنزا 550Tiتردمیل باشگاهی اینتنزا 550Ti
دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550
دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBi 550دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBi 550
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBe 550دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBe 550
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBi 550دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBi 550

نمایش یک نتیجه