Shop

Intenza

Intenza

فعالیت اینتنزا از سال 1997 در تایوان آغاز شده است. تولید محصولات زیبا ، جدید ، هوشمند، با طراحی ارگونومیک و امکانات بی نظیر وازهمه مهمتر دوست دار محیط زیست از ویژگی های اینتنزا می باشد.

دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBe 550دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBe 550
تردمیل باشگاهی اینتنزا 550Teتردمیل باشگاهی اینتنزا 550Te
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBi 550دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBi 550
تردمیل باشگاهی اینتنزا 550Tiتردمیل باشگاهی اینتنزا 550Ti
دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550
دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBi 550دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBi 550
اسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETiاسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETi
اسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETeاسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETe
اسکالیت،استپ میل بالارونده باشگاهی اینتنزا 550Ceاسکالیت،استپ میل بالارونده باشگاهی اینتنزا 550Ce

نمایش یک نتیجه