Shop

Scorpion

Scorpion

دوچرخه های اسکورپیون را با عنوان دوچرخه هایی باکیفیت و با قیمت مناسب می شناسند. این برند که به تازگی وارد بازار دوچرخه شده توانسته جایگاه خود را به خوبی بین برند های دیگر باز کند. این دوچرخه ها، با داشتن امکانات فنی خوب و استحکام مناسب، مقرون به صرفه نیز هستند. دوچرخه های کوهستان و رشته کراس کانتری این برند نیز با برخورداری از استحکام بالا و تعداد دنده های زیاد، حرکت در شیب های مختلف را برای دوچرخه سوار ساده می کنند.

دوچرخه کوهستان اسکورپیون Colorado 1 29er سایز 29
دوچرخه کوهستان اسکورپیون Colorado 1 650دوچرخه کوهستان اسکورپیون Colorado 1 650
دوچرخه کوهستان اسکورپیون Kalahari 1 650 سایز 27.5دوچرخه کوهستان اسکورپیون Kalahari 1 650 سایز 27.5
دوچرخه کوهستان اسکورپیون محصول 2017دوچرخه کوهستان اسکورپیون محصول 2017
دوچرخه اسکورپیوندوچرخه اسکورپیون
دوچرخه کوهستان اسکورپبون محصول 2017دوچرخه کوهستان اسکورپبون محصول 2017
دوچرخه کوهستان اسکورپبون محصول 2017دوچرخه کوهستان اسکورپبون محصول 2017

نمایش یک نتیجه