پاناتا

استپ Fenix مدل 1FX005
الپتیکال باشگاهی Fenix مدل1FX004A
الپتیکال باشگاهی پاناتا Gold
الپتیکال باشگاهی پاناتا Platinum
تردمیل باشگاهی Fenix مدل 1FX003
تردمیل باشگاهی پاناتا Gold
تردمیل باشگاهی پاناتا Platinum
دوچرخه باشگاهی Fenix مدل 1FX001A
دوچرخه باشگاهی نشسته Fenix مدل 1FX002A
دوچرخه ثابت ایستاده پاناتا Gold
دوچرخه ثابت ایستاده پاناتا Platinum
دوچرخه ثابت نشسته پاناتا Gold
دوچرخه ثابت نشسته پاناتا Platinum

نمایش یک نتیجه