پاناتا

دوچرخه ثابت ایستاده پاناتا Gold
استپ Fenix مدل 1FX005
الپتیکال باشگاهی Fenix مدل1FX004A
دوچرخه باشگاهی نشسته Fenix مدل 1FX002A
دوچرخه باشگاهی Fenix مدل 1FX001A
تردمیل باشگاهی Fenix مدل 1FX003
دوچرخه ثابت ایستاده پاناتا Platinum
الپتیکال باشگاهی پاناتا Gold
الپتیکال باشگاهی پاناتا Platinum
دوچرخه ثابت نشسته پاناتا Platinum
دوچرخه ثابت نشسته پاناتا Gold
تردمیل باشگاهی پاناتا Gold
تردمیل باشگاهی پاناتا Platinum

نمایش یک نتیجه