Shop

دستگاه های باشگاهی

میز شکم مدرج DHZ E3037
میز شکم مدرج DHZ E3037A
میز فیله کمر DHZ E3045
میز فیله کمر DHZ E3045A
نردبان پیتر پاناتا Kids مدل 1KD7
نیمکت بالا سینه شیب دار پاناتا FitEvo مدل 1FE205
نیمکت پرس بالا سینه شیب دار پاناتا مدل1SC205
نیمکت پرس سرشانه پاناتا مدل 1SC207
نیمکت پرس سینه پاناتا FitEvo مدل 1FE203
نیمکت پرس سینه پاناتا مدل 1SC203
نیمکت تخت DHZ E3036
نیمکت تخت DHZ E3036A
نیمکت جلو بازو لاری پاناتا Fit-Evo مدل 1FE208
نیمکت جلو بازو لاری پاناتا مدل 1SC208
نیمکت چند منظوره DHZ E3038
نیمکت چند منظوره DHZ E3038A
نیمکت ساده بالا تنه پاناتا FitEvo مدل 1FE202
نیمکت فیله کمر 45 درجه پاناتا مدل 1SC221

نمایش یک نتیجه