دستگاه بدنسازی پرس سر شانه پاناتا FitEvo مدل 1FE025B

DELTOID PRESS/BASE