دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا مدل 450i2S

دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا مدل 450i2S را می توانید در نمایشگاه دائمی شرکت از نزدیک مشاهده نمایید.

جهت بازدید حتما با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و زمانی را برای بازدید هماهنگ نمایید.

چهت اطلاع از قیمت با شماره 09358900090 تماس بگیرید.