دوچرخه ایستاده باشگاهی پاناتا مدل FENIX TOUCH 1fxt001