دوچرخه نشسته باشگاهی پاناتا مدل FENIX TOUCH 1fxt002