Blog single

سنسور تردمیل

خرید سنسورهای مختلف تردمیل خانگی

سنسور قطعه ای برای اندازه گیری پارامترهای فیزیکی است که بعضی از انواع سنسورها در تردمیل خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.  این سنسورها عبارتند از:

1- سنسور سرعت: برای اندازه گیری سرعت است که با رابط سیم از موتور به برد تغذیه تردمیل مورد استفاده قرار میگیرد. این سنسور در دو نوع وجود دارد که نوع اول سنسورهای رید رله و نوع دوم سنسورهای اپتوکانتر میباشد.

2- سنسورکلید ایمنی: وظیفه قطع و وصل برق در مانیتور تردمیل را بر عهده دارد و در اشکال مختلفی نیز وجود دارد.

3- سنسور ضربان قلب: سنسور ضربان قلب سنسورهایی متشکل از دو تکه میباشند و جربان یک اهمی از یک سمت از کف دست وارد بدن شده و از آن عبور کرده و در سمت دیگر به برد ضربان قلب  متصل میشوند که ضربان قلب را محاسبه مینماید.

ایمیل شما منتشر نشده و محفوظ می ماند.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟

Your email address will not be published.