Shop

DK City

DK City

شرکت دی کی سیتی از زمان بنیاد گذاری در سال 1987 با هدف تولید محصولاتی برای برآورده ساختن نیاز انسان ها به تغییر الگوی زندگی در راه دستیابی به سلامتی ، سرزندگی و افزایش طول عمر ،کار خود را آغاز کرد.چنان که از نام DK city پیداست، Dream Knitting City  شرکت باور دارد در هر کجا شهر نشینان زندگی می کنند، رویای لذت بردن از زندگی و بهره مندی از سلامتی، تعادل و تناسب اندام نیز وجود دارد.بنابراین نوآوری ،طراحی و تولید برپایه برآورده ساختن این رویا شکل گرفته است.

محصولات DK city از انواع دستگاه های بدن سازی و صندلی های ماساژ تا اسکوتر ،دوچرخه و موتور سیکلت الکتریکی را در بر می گیرد.

تولید دوچرخه و موتورسیکلت الکتریکی سازگار و دوست محیط زیست از دست آوردهای بزرگی است که شرکت با صرف منابع هنگفت مالی به آن دست یافته است تا سهم خود را در حفظ و پاک نگاه داشتن زمین برای نسل های آینده به درستی پرداخت کند.

اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی crossfit 88
اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی Crossfit 99اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی Crossfit 99
اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی E22اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی E22
اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی E700
اسکی فضایی خانگی مدل EK100
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Arista T- 50.1
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Arista T- 50.2
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Mantis T-60.2
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Runfit 99
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی T22تردمیل باشگاهی دی کی سیتی T22
تردمیل خانگی دی کی سیتی مدل CX6-4Fun
تردمیل خانگی دی کی سیتی مدل KW20
تردمیل خانگی دی کی سیتی مدل RX5-EB
دوچرخه ثابت اسپینینگ Spinfit 99
دوچرخه ثابت باشگاهی ایستاده B22
دوچرخه ثابت باشگاهی ایستاده Stepfit 850
دوچرخه ثابت باشگاهی ایستاده Stepfit 99
دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته R22دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته R22

نمایش یک نتیجه