Shop

iXS

iXS

iXS در دهه گذشته به عنوان جزء یکی از تولید کنندگان برجسته لباس های ورزشی و وسایل حفاظتی با تکنولوژی بالا برای دوچرخه های کوهستان بوده است. تولیدات این شرکت برگرفته از تجربیات دوچرخه سواران مطرح در این زمینه بوده و از همین نظر نیز به احتیاجات دوچرخه سواران پاسخ واقعی می دهد.

آرنج بند دوچرخه سواری IXS Carve EVO
پیراهن دوچرخه سواری iXS BC Tee 6.1
پیراهن دوچرخه سواری iXS Orcanپیراهن دوچرخه سواری iXS Orcan
پیراهن دوچرخه سواری iXS Progressive 6.1 Trail
پیراهن دوچرخه سواری iXS Racing Sliced
پیراهن دوچرخه سواری iXS Resun
پیراهن دوچرخه سواری iXS Trail 6.1
تیشرت ورزشی iXS Trail Tee 6.2
پیراهن دوچرخه سواری iXS Vibe 6.2 BC
دستکش دوچرخه سواری DHZ-X 5.1
دستکش دوچرخه سواری IXS BC-X3.1
دستکش دوچرخه سواری IXS TR-X1.1
دستکش دوچرخه سواری IXS TR-X1.2
زانو بند دوچرخه سواری IXS Carve EVO
زانوبند دوچرخه سواری IXS Dagger
سویشرت کلاه دار دوچرخه سواریiXS Adventure Trail Hoody
َشلوارک دوچرخه سواری iXS VIGUR DH
َشلوارک دوچرخه سواری iXS Sever BC Shortَشلوارک دوچرخه سواری iXS Sever BC Short

نمایش یک نتیجه