بلاگ

آموزش تعویض تخته تردمیل

تخته تردمیل بر اثر گذشت زمان و فرسایش لایه فرمیک روی تخته دچار مکشل شده و می بایست آن را تعویض کرد .

برای تعویض تخته تردمیل باشگاهی یا خانگی ابتدا قاپک ها و فوتریل ها باز شده و رولر عقب و جلو تردمیل را باز می کنیم سپس پیچ های تخته را باز کرده و تسمه دونده تردمیل را خارج کرده و پس از جا انداختن تخته جدید که می بایست قبل از نصب سوراخکاری دقیق انجام شده و ابعاد درست و نشان گذاری عقب و جلو و برش بغل تخته مخصوص، جای فولی رولر جلو تعبیه شده باشد را با پبچ های مربوطه ابتدا شل می بندیم و پس از آن پیچ ها را سفت میکنیم .

در نظر داشته باشید که در زمان تعویض تخته تردمیل حتما ضربه گیر ها چک شود تا تخته به صورت کامل و درست تراز شده باشد و در جای خود قرار گیرد و پس از آن به بستن رولر ها و انداختن تسمه دونده و دیگر متعلقات تردمیل اقدام می کنیم .

نکته مهم در تخته تردمیل اندازه طول و عرض و ارتفاع تخته است که طول و عرض را با برش اره میتوان به راحتی تنظیم کرد ولی در مورد ارتفاع یا همان ضخامت تخته انتخاب سایز دقیق به تعویض تخته درست و کامل کمک می کند .