دسته‌بندی نشده

آموزش تعویض تسمه موتور تردمیل 

تعویض تسمه تردمیل

تسمه موتور یکی از قطعات رابط تردمیل می باشد که ارتباط حرکتی بین موتور تردمیل و فولی رولر جلو را برقرار می کند . در زمانی که تسمه تردمیل دچار پوسیدگی شد، این پوسیدگی به صورت ترکهای طولی روی آن نمود پیدا می کند و از کناره ها نخ نما می شود و استحکام خود را از دست می دهد و انتقال حرکت را به صورت کامل و درست انجام نمی دهد .

جنس تسمه ها از لاستیک بوده و نخ یا مفتول های موازی در طول آن قرار دارد که با کیفیت های مختلف وجود دارند .

برای اندازه زدن سایز تسمه تردمیل روی همه ی تسمه ها عددی با پسوند ( j ) نوشته شده است که سایز آن را مشخص می کند و با شمردن شیارهای داخل تسمه تعداد شیارها و قطر تسمه تردمیل را می توان مشخص کرد. هر چه طول تسمه بیشتر باشد میزان شیارها در قطر آن بیشتر می شود .

در هنگام تعویض تسمه موتور تردمیل باید رولر جلو آزاد شده و تسمه مستهلک خارج شود و سپس تسمه ی جدید جایگزین گردد که در اینصورت ابتدا یک سمت را در روی فولی موتور و سمت دیگر روی فولی رولر جلو قرار می گیرد که با حرکت محکم و چرخشی تسمه در جای خود جا می افتد و با حرکت به عقب و جلو بارها می بایست روبروی هم در طول فولی ها قرار گیرند .

نکته مهم در زمان های خاصی که تسمه صدای غیر متعارف می دهد که با استفاده از صابون خشک می توان آن را صدا گیری کرد و رگلاژ موتور و رگلاژ رولر جلو در تنظیم نهایی تسمه موتور نقش مهمی دارد .