بلاگ

اصول ورزش با دستگاه پشت پا نشسته

دستگاه پشت پا نشسته

حرکت پشت پا با دستگاه پشت پا نشسته تمرینی از تمرینات قدرتی بدنسازی مربوط به عضله همسترینگ است که به تقویت عضلات ران پا به خصوص همسترینگ و ماهیچه سرین میپردازد.

برای داشتن تناسب اندام بهتر است همیشه تحرک یا حرکت ورزشی روتینی را به صورت اصولی دنبال کنید.

برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده و با تکیه بر پشتی روی صندلی آن بنشینید.

پشت ساق خود را روی پد پایینی دستگاه بدنسازی قرار داده و پد مخصوص ران را روی ران ها تنظیم کنید. پد بالایی باید مقداری عقب تر از زانو ها تنظیم شده باشد. دسته های دستگاه را گرفته و پاهای خود را به صورت کاملا کشیده در مقابل خود روی پد قرار دهید. این وضعیت شروع تمرین است.

با انجام عمل بازدم، پد دستگاه پشت پا را تا جای ممکن عقب بیاورید. این کار را باید با خم کردن زانو انجام دهید. در تمام طول تمرین بالاتنه خود را ثابت نگه دارید. یک ثانیه در وضعیت انقباض مکث کنید.

به آرامی و با انجام عمل دم پاها را بالا آورده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید

به منظور حفظ تنش در عضله همسترینگ و تقویت عضلات ران پا، اندکی زانوهای خود را در حالت قفل نگه دارید.

مراقب باشید که پشت کمرتان قوس نداشته باشد و مفصل ران کاملا روی پد قرار داشته باشد.

در طول حرکت پشت دستگاه، پشت شما باید کاملا صاف و به پد تکیه داده شده باشد.

توجه کنید که سر شما نباید بیش از حد به سمت جلو خم شود.

مراقب باشید که نیروی حرکت آنی میزان سرعت تمرین را تحت تاثیر قرار ندهد و در کل طول حرکت، تمام محدوده حرکت را کنترل کنید.