بلاگ

انواع قاب جانبی تردمیل

قاب تردمیل

قاب جانبی تردمیل انواع مختلفی دارند که بیشتر جنبه ی تزئینی دارد ولی بعضاً قاب هایی وجود دارد که به صورت کاربردی در فرآیند حرکتی دستگاه تردمیل نقش دارند . انواع قاب ها در ادامه بررسی خواهد شد که به شرح زیر است :

1-قاب مانیتور تردمیل : این قاب شامل دو قاب رویی و زیرین است که کلیه قطعات و برد های الکترونیکی روی آن قرار می گیرد  و بیشترین جذابیت بصری تردمیل و مانیتور تردمیل را دارا است .

2- قاب جا لیوانی تردمیل : قابی که به عنوان کنسول و برای قرار گیری قمقمه و وسایل کاربر تعبیه شده است .

3- قاب زیر و روی دسته تردمیل : این قاب روی فریم آهنی دسته ها را می پوشاند .

4-قاب روی موتور تردمیل: قاب بزرگی که کلیه قطعات در جلوی دستگاه از جمله موتور تردمیل را می پوشاند و بیشترین شکستگی در این قاب اتفاق می افتد .

5-فوتریل تردمیل : قاب های کناری تردمیل که کاربر قبل و بعد از تمرین و یا استراحت حین تمرین پاهای خود را روی آن قرار می دهد و اصطکاک بالایی دارد .

6- قاب بغل ستون تردمیل : قابی تزئینی که پیچ های ستون به شاسی را پوشانده و چهره شکیلی به تردمیل می دهد .

7-قاپک تردمیل : قاب های انتهایی تردمیل که بیشترین شکستگی را بر اثر پا خوردگی کاربر رخ می دهد .

8- قاب های جانبی : در بخش های مختلف که کوچک و بعضاً کاربردی هستند ، مانند درپوش ها، قاب روی پیچ، قاب زیر موتور، قاب پشت کامپیوتر تردمیل و … هستند .