بلاگ

تعمیر تردمیل، تعمیر دوچرخه ثابت و تعمیر اسکی فضایی

تعمیر دستگاه بدنسازی

خدمات و تعمیراتی که برای دستگاه های بدنسازی هوازی از طریق سایت فروشگاه آنلاین کافه ورزش انجام می شود:

برند دی کی سیتی برند شناخته شده ای از دستگاه های هوازی در ایران بوده و تردمیل های این برند محبوبیت خاصی در بین ورزشکاران دارند.
سرویس ها و تعمیر دستگاه های بدنسازی شامل تعمیر تردمیل، تعمیر دوچرخه ثابت و تعمیر اسکی فضایی به شرح زیر میباشد :

خدمات و سرویس تردمیل شامل :

– تعویض تخته تردمیل، تسمه دونده تردمیل و رگلاژ تسمه تردمیل
– تعویض موتور تردمیل و تسمه موتور تردمیل و رگلاژ
– تعویض یا تعمیر برد تغذیه تردمیل
– تعویض یا تعمیر مانیتور تردمیل
-تعویض یا تعمیر موتور شیب تردمیل
– تعویض کلیه ی قاب های تزئینی و جانبی تردمیل
– رفع شکستگی شاسی تردمیل
– رفع ایرادهای الکترونیک تردمیل
– رفع ارور های تردمیل (Er1,Er6,Er7)
– تعویض کابل های داخل تنه یا کابل برق تردمیل
– آچارکشی و سرویسهای کامل و روغنکاری تردمیل
– آموزش راه اندازی و استفاده از برنامه های تمرینی تردمیل
– باز و بسته کردن و جابه جایی تردمیل

خدمات و سرویس دوچرخه ثابت شامل :

– تعویض شفت و بلبرینگ های دوچرخه ثابت
– تعویض قامه و پدال دوچرخه ثابت
– تعویض تنشن برقی یا دستی دوچرخه ثابت
– تعویض یا تعمیر مانیتور دوچرخه ثابت
– تعویض کلیه قابهای جانبی دوچرخه ثابت
– تعویض یا تعمیر فلایویل دوچرخه ثابت
– تعویض تسمه و رگلاژ دوچرخه ثابت
– تعویض پشتی و زین صندلی دوچرخه ثابت
– تعمیر اهرم جابجایی زین دوچرخه ثابت
– آچار کشی و سرویس کامل و گریسکاری
– رفع صداهای اضافی
– تعمیر شکستگی شاسی دوچرخه ثابت
– تعویض آداپتور دوچرخه ثابت

خدمات و سرویس اسکی فضایی شامل :

– تعویض شفت و بلبرینگ های اسکی فضایی
– تعویض قامه و پدال اسکی فضایی
– تعویض یا تعمیر مانیتور اسکی فضایی
– تعویض تنشن برقی یا دستی اسکی فضایی
– تعویض کلیه قابهای جانبی اسکی فضایی
– تعویض یا تعمیر فلایویل اسکی فضایی
– تعویض تسمه اسکی فضایی و رگلاژ
– آچار کشی مفصل ها و سرویس کامل و گریسکاری
– رفع صداهای اضافی
– تعمیر شکستگی شاسی اسکی فضایی
– تعویض آداپتور
– بازو بسته کردن و جابجایی