بلاگ

تعویض تسمه تردمیل و تخته تردمیل

نخته و تسمه نردمیل

تسمه تردمیل و تخته تردمیل قطعاتی هستند که به صورت دوره ای میبایست تعویض شوند و غیرقابل تعمیرهستند.

تسمه تردمیل با لایه ای بیرونی از جنس لاستیک مخصوص و لایه زیرین از جنس کتان و پلی استر تولید شده که در صورت استفاده کردن یا بلا استفاده بودن هر 2 سال یکبار باید تعویض شود زیرا که دچار پوسیدگی و از هم گسیختگی اجزای کتان پلی استر میشود.

برای نگهداری بهتر تسمه میبایست از روغن سیلیکون مناسب برای روغنکاری تسمه استفاده کرد.  اندازه تسمه تردمیل شامل طول، عرض و ضخامت میشود که اندازه گیری دقیق را میطلبد.

تخته تردمیل، تخته ای از جنس MDF با لایه ای از جنس فرمیک است که کمترین سطح اصطکاک را ایجاد میکند.

این لایه درمدت طولانی تری نسبت به تسمه دونده تردمیل دچار پوسیدگی و خرابی میشود. در صورت وقوع شکستگی یا ساییدگی این لایه، تخته تردمیل باید تعویض شود.

 اندازه گیری تخته تردمیل بر اساس طول، عرض و ضخامت میباشد که برش مناسب و سوراخکاری آن دقیقا طبق تخته قبلی صورت میگیرد.

تسمه تردمیل باشگاهی و خانگی و تخته تردمیل خانگی و باشگاهی جز قطعات مصرفی بوده و تاریخ مصرف دار هستند. این لوازم تردمیل را باید به خوبی نگهداری کرد.