دسته‌بندی نشده

تفاوت طوقه های 26 ، 27.5 و 29 اینچی دوچرخه

سایز طوقه دوچرخه

عبور از مانع

افزايش قطر چرخ به معناي كاهش زاويه حمله (زوايه‌اي كه يك شيء مدوّر با يك جسم چهارگوش مي‌سازد) است. اين برای چرخ يك مزیّت است. يك چرخ 29 اينچي در هنگام عبور از يك مانع 6 سانتي‌متري با لبه قائم، چهارده درصد كارآمدتر از يك چرخ 26 اينچي خواهد بود. برای مقايسه، يك چرخ 27.5 اينچي همين مانع را 9.8 درصد كارآمدتر از يك چرخ 26 اينچي پشت سر مي‌گذارد. روش ديگري براي تجزیه و تحلیل زاويه حمله، بررسي زاويه برخورد است. به اين ترتيب اگر زاويه برخورد يك چرخ 26 اينچي X درجه باشد، اين زاويه براي يك چرخ 27.5 اينچي معادل X-4 درجه و براي يك چرخ 29 اينچي X-6 درجه است. در اينجا نيز زاويه كوچك‌تر، بهتر است و به‌همين دليل چرخ 29 اينچي در اين رقابت برنده خواهد بود.
كنترل بهتر
هر چه قطر يك طوقه بزرگ‌تر باشد، سطح تماس لاستيك با زمين بيشتر است. يك سطح تماس بزرگ‌تر به‌معناي كشش بهتر خواهد بود كه باعث بهبود شتاب‌گيري، كاهش سرعت و هدايت بهتر در پيچ‌ها مي‌شود. کنترل طوقه 29 اينچي به مراتب از 27.5 اينچي بهتر و 27.5 اينچي از 26 اينچي بهتر است.
هر چه چرخ بزرگ‌تر شود، ابعاد تنه نيز بايد افزایش یابد که این افزایش، سبب خمیدگی ناخواسته تنه خواهد شد. تنه‌ای که زير فشارها خم مي‌شود، باعث هدايت نامتعادل و شتاب‌گيري كندتری می‌شود. يك تنه 26 اينچي، کمتر از 27.5 اينچي و آن هم كمتر از يك تنه 29 اينچي دچار خمیدگی مي‌شود. بنابراين براي رفع اين ضعف، با افزایش قطر چرخ باید از تنه و طوقه باکيفيت‌تري استفاده کرد.
هندسه تنه
هر چه چرخ بزرگ‌تر باشد، بهينه‌سازي هندسه تنه، مخصوصاً روي تنه‌هاي سایز کوچک، دشوارتر خواهد بود. با كاهش اندازه تنه، ارتفاع پيشاني (نسبت به ارتفاع زين) بیشتر می‌شود. در تنه‌هاي 26 يا 27.5 اينچي اين موضوع، مشكل چنداني ايجاد نمي‌كند، اما محدوديت‌هاي هندسي مي‌توانند بر تنه‌هاي 29 اينچي كوچك‌تر تأثير بگذارند. بنابراين اهميت کيفيت طراحي و توليد تنه‌هاي 29 اينچي، بیشتر نمایان می‌شود.
چرخ‌هاي بزرگ‌تر آن براي پايين‌آمدن از سراشيبي‌ها عالي هستند؛ آنها مسيرهاي ناهمواري را روان مي‌كنند. راحتي این دوچرخه به شما این حس را می‌دهد که هنگام عبور چرخ‌ها از روي زمين‌هاي سنگلاخ آرام‌تر باشيد؛ اين دوچرخه به كمترين ميزان واكنش بدن براي حفظ كنترل نياز دارد؛ در سواري با مدل 29 اينچي و پس از رسيدن به سرعت، دوچرخه انرژي جنبشي خود را به‌خوبي حفظ مي‌كند و این حفظ انرژي جنبشي، تمام چيزي است كه مدل 29 اينچي روي آن تأكيد دارد.
مدل 26 اينچي
محاسن: عالي در صعودهايي با شيب بسیار تند و پله‌دار؛ شتاب‌گيري آسان در شرايط بهره‌گيري از انرژي جنبشي؛ بالاترين سطح پاسخ به استارت ها و شوک های وقفه ای مسير (Pumping the Trail)؛ و نهایتاً، يك احساس سبكي كه رایدر را ترغيب مي‌كند که از رو يا اطراف موانع جهش كند.
معايب: پايين‌آمدن از سراشيب‌ها ترسناك است مخصوصاً پس از صرف مقدار زمان روي 2 اندازه چرخ ديگر؛ اين دوچرخه به ورودي بيشتر و كاربرد نيروي بیشتر از سوي رایدر نياز دارد؛ وضعيت رایدر تأثير بيشتري بر نحوه اداره و پاسخ‌دهي دوچرخه دارد؛ در حالي كه دوچرخه سوار مي‌تواند يك بخش فني را روي چرخ‌هاي بزرگ‌تر به آساني پشت سر بگذارد، روي يك مدل 26 اينچي بايد سرعت كافي را حفظ كند تا در بالاي شيارها، تخته‌سنگ‌ها و برآمدگي‌هايي با حاشيه تخت باقي بماند؛ و نهایتاً، رایدر بايد روي نگاه‌كردن به جلو كار كند زيرا مدل 26 اينچي دوچرخه‌سوار را در وضعيت پايين‌تري قرار مي‌دهد.
مدل 27.5 اينچي
محاسن: دوچرخه چابك به نظر می‌آید و بيشتر به مدل 26 اينچي نزديك است تا 29 اينچي اما سوار را وادار نمي‌كند به همان سختي تلاش نمايد؛ وضعيت بدن شما هميشه خنثي به‌ نظر مي‌رسد؛ شما مي‌توانيد با مدل 27.5 اينچي در طول مسير استارت ها و شوک ها، وقفه ی خوبی داشته باشید و وقتي مسير به‌ سمت سراشيبي مي‌رود، اين قابليت به شما امكان مي‌دهد تا آرام بمانید؛ نيازي نيست به بخش‌هاي ناهموار و سخت حمله كنيد؛ و همچنین اين چرخ‌ها كار خود را براي ماندن روي چيزهاي سخت به‌خوبي انجام مي‌دهند و قسمت جلو به همان جايي مي‌رود كه شما مي‌خواهيد.
معايب: ما نمي‌توانيم به يك نتيجه‌گيري منفي درباره سواري با اين مدل برسيم؛ هدايت آن به ‌اندازه مدل 26 اينچي سريع نيست و ضمناً، اين مدل به نرمي مدل 29 اينچي از بخش‌هاي ناهموار و سخت عبور نمي‌كند اما باز هم تفاوت آن‌قدر نبود كه به يك شكست در برابر مدل 29 اينچي تبديل شود.
مدل 29 اينچي
محاسن: چرخ‌هاي بزرگ‌تر آن براي پايين‌آمدن از سراشيبي‌ها عالي هستند؛ آنها مسيرهاي ناهمواري را روان مي‌كنند. راحتي این دوچرخه به شما این حس را می‌دهد که هنگام عبور چرخ‌ها از روي زمين‌هاي سنگلاخ آرام‌تر باشيد؛ اين دوچرخه به كمترين ميزان واكنش بدن براي حفظ كنترل نياز دارد؛ در سواري با مدل 29 اينچي و پس از رسيدن به سرعت، دوچرخه انرژي جنبشي خود را به‌خوبي حفظ مي‌كند و این حفظ انرژي جنبشي، تمام چيزي است كه مدل 29 اينچي روي آن تأكيد دارد.
معايب: رسيدن به سرعت گشت‌زني نيازمند تلاش بيشتري است؛ صعودهاي با شيب تند يا بازيابي سرعت پس از يك اشتباه هدردهندة انرژي جنبشي به‌طور چشمگيري سخت‌تر است؛ چرخ‌هاي بزرگ به‌اندازه 2 مدل ديگر به شوک های لحظه ای جواب نمي‌دهند و استارت های مجدد به تلاش بيشتري نياز دارد؛ اين دوچرخه فاقد چابكي شتاب‌گيري است كه روي مدل‌هاي 26 و 27.5 اينچي احساس مي‌كنيد