بلاگ

تفاوت لوازم دوچرخه ثابت خانگی و باشگاهی

تعمیر دوچرخه ثابت

دستگاه های دوچرخه ثابت باشگاهی و خانگی در 3 نوع ایستاده و نشسته و دوچرخه اسپینینگ می باشند که وجوه تمایز و تشابه مختلفی باهم دارند و لوازم دوچرخه ثابت خانگی و باشگاهی نیز باهم متفاوتند.

مانیتور دوچرخه ثابت در بخش خانگی مگنتی یا الکترومگنتی می باشد که الکترومکنت از طریق یک آداپتور تغذیه می شود و در بخش باشگاهی در دو نوع آداپتوری و ژنراتوری است.

در نوع ژنراتوری برق مورد نیاز توسط ژنراتور تولید و در یک باتری خشک در دستگاه ذخیره می شود .

در بعضی موارد می توان از قطعات مشترک برای همدیگر استفاده کرد در زمینه قاب های اصلی و قاب صلیبی و گلویی تشابهی وجود ندارد ولی در چرخ ها و قاب پایه دوچرخه خانگی و پایه ها می توان از الگوهای مشترک برای تعویض استفاده نمود.

برد تغذیه دوچرخه ثابت در دو مدل هیچ شباهتی به همدیگر ندارند و فقط از همان نوع می توان اقدام به تعویض کرد .

تسمه دوچرخه ثابت و چرخ تسمه دوچرخه ثابت شبیه ترین بخش بین دوچرخه های باشگاهی و خانگی می باشد که با بررسی سایز می توان اندازه مورد نظر را یافت .

در بخش فوم ها و دستگیره ها و در پوش ها اغلب می توان با کمی تغییر از قطعات یک دوچرخه برای دوچرخه های دیگر استفاده کرد.

در بخش کابل های داخلی و برد های کوچک مانند برد هندپالس و برد HRC در بعضی موارد می توان آنها را جایگزین یکدیگر نمود .