بررسی تحولات اخیر نشان می دهد که خدمات پس از فروش به صورت وسیعی گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد . صنعت کوچک با خدمات بزرگ می شود ، مدیران موسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش ها ی دولتی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آنها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.

بسیاری از آنها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف کرده اند بلکه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ، راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرد .

از این رو پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت ارکید مهر به عنوان اولین شرکت دارنده EN ISO 9001:2008  افتخار دارد در جهت کسب رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان خود گام های موثر برداشته و در اندیشه ارائه خدمات جدید باشد .

بخشی از وظایف پشتیبانی و خدمات پس از فروش :

– نصب دستگاه ها در کوتاه ترین زمان ممکن برای مشتریان

– ارسال به موقع و متناسب قطعات طبق  درخواست نمایندگان

– تهیه و تدوین جدول زمانی مناسب جهت ارسال تکنسین جهت رفع عیب دستگاهها

– تهیه گزارش و آمار کارکرد در ارتباط با نحوه سرویس ، مصرف قطعه ، مدت زمان انجام سرویس

– تهیه جدول زمانبندی شده جهت آموزش نمایندگان

– بازدید دوره ای از باشگاه های تجهیز شده

– ارتباط با مشتری و پیگیری شکایت  ابراز شده از جانب مشتری

– نظارت بر گردش مکانیزه امور و سعی در نرم افزاری نمودن فرآیند ها و تطبیق آن با اصول گواهینامه های معتبر و اخذ آن ها