بلاگ

خرابی الپتیکال و دلایل آن

اسکی فضایی

تعمیر الپتیکال و تعمیر اسکی فضایی امری کاملا تخصصی است و برای کسانی که تخصصی در این رابطه ندارند پیشنهاد نمی شود. دستگاه الپتیکال این اجازه را به کاربر می دهد تا به انجام تمرین هوازی با شبیه سازی برخی از حرکات راه رفتن و دوچرخه سواری بپردازد.

 

خرابی  های الپتیکال یا اسکی فضایی:

خرابیهای اسکی فضایی به دو قسمت الکترونیکی و مکانیکی تقسیم میشود، که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.

خرابی های الکترونیکی :

در این نوع از خرابی، عیب و خرابی مربوط به قسمت های الکتریکی می باشد، مثلا ممکن است مانیتور الپتیکال روشن نشود و یا اینکه صفحه کلید عمل نکند.

علت روشن نشدن مانیتور الپتیکال: روشن نشدن مانیتور الپتیکال ممکن است بر اثر خرابی آداپتور، خرابی باتری و یا خرابی مانیتور باشد. برای برطرف کردن این عیب، هریک از مواردی که به آن اشاره شد را چک نمایید.

کیبورد یا صفحه کلید الپتیکال کار نمی کند:

در این مورد مانیتور روشن می شود ولی کیبورد کار نمی کند برای برطرف کردن آن باید ابتدا مانیتور را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز قطعه را تعویض نمایید.

دربرخی از دستگاهها از برد الکترونیکی جهت تنظیمات سختی و آسانی حرکت پدالها استفاده شده، که ممکن است دراثر نوسانات برق دچار سوختگی گردد، دراینصورت پس از چک کردن کابلهای اتصال ( از برد به صفحه مانیتور)  و اطمینان از سالم بودن آنها، نیاز به تعویض یا تعمیر برد تغذیه میباشد.

خرابی های مکانیکی :

این نوع خرابی مربوط به خرابی قطعات می باشد مثلا ممکن است قطعات دچار لرزش شوند یا لق بزنند، هنگام کار کردن دستگاه صدای تق تق یا جیر جیر می دهد. این نوع از خرابی ها ممکن است بر اثر قطعاتی مانند  شفت و قامه ها  یا فلایویل دستگاه باشد و  با سرویس و محکم کردن بعضی از قطعات  و یا تعویض قطعات قابل حل است.

حتما به خاطرداشته باشید که همیشه تعویض قطعات بهترین انتخاب است و با این کار دستگاه شما قابلیت اولیه خود را به دست می آورد.

اسکی فضایی تنها دستگاه هوازی میباشد که بصورت مکانیکی عمل میکند و بیشتر آسیبها و خرابی آن در سیستم مکانیکی آن اتفاق می افتد.

پس این نکته را به یاد داشته باشید که نحوه عملکرد شما برروی آن در خرابی قطعات نقش مهمی خواهد داشت.

همواره سعی کنید هنگام گام زدن، شانه ها بصورت ثابت باشد و از حرکت بصورت نوسانی بر روی رکابها اجتناب کنید زیرا این عمل باعث وارد شدن نیروی زیاد برروی یک رکاب و نیروی کم برروی رکاب دیگر شده و بالانس دستگاه به هم بریزد و باعث خرابی در اکثر قطعات مکانیکی گردد.

نکته مهم دیگر که باید اشاره کرد، محل قرار گرفتن دستگاه میباشد که همواره باید دستگاه درمحل خود بصورت کاملا تراز باشد، درغیر اینصورت دستگاه بالانس خودرا ازدست داده و هنگام گام زدن فشار نامتعارف، وارد شده وباعث خرابی قطعات خواهد شد.

شکستگی در شاسی اصلی دستگاه یکی دیگر از خرابیهای معمول اسکی فضایی است که مستقیما به نحوه عملکرد شما برروی دستگاه ارتباط دارد، درصورت بروز این مشکل حتما قطعه اصلی نیاز به تعویض خواهد داشت.

همواره چرخهای متحرک که معمولا بر روی ریلها جابجا میشوند را چک کنید و تمیز نگه دارید. از فشار وارد کردن بر دستگیره های متحرک خودداری کرده و از نیروی پا ها بر روی پدالها استفاده کنید تا قطعات متحرک مانند مفصل ها و بلبرینگهای دستگیره دچار فرسودگی و خوردگی نشوند.

از سرویس دوره ای دستگاه خود توسط کارشناسان فنی غافل نباشید و با این عمل، عمر مفید دستگاه خودرا افزایش دهید.