دسته‌بندی نشده

خرید قاب تردمیل 

خرید قاب تردمیل

متشکل از قاب هایی است که بیشتر جنبه ی تزئینی داشته و در قسمت ها ی مختلف مورد استفاده است. در ذیل به چندین مورد از این قاب ها اشاره می کنیم تا در خرید قاب تردمیل انتخاب درستی داشته باشید.

1-قاب روی دسته تردمیل و قاب زیر دسته تردمیل : قاب هایی هستند که فضای نامناسب فریم های آهنی و پیچ ها را پوشانده و جلوه بهتری را به دستگاه می دهد .

2-قاپک رگلاژ تردمیل : قاب های پر مصرفی هستند که در انتهای دستگاه در جایی که پیچ های رگلاژ رولر ها وجود دارند قرار می گیرد.

3- قاب بغل ستون تردمیل : قاب هایی هستند که در حد فاصل ستون و شاسی نصب می شود .

4- قاب مانیتور تردمیل : قاب های مانیتور اصلی که ممکن است دچار شکستگی یا رنگ پریدگی شوند را می توان تعویض کرد .

5- قاب روی موتور تردمیل : قاب هایی که بخش جلوی تردمیل و روی بخشی که موتور تردمیل و موتور شیب و برد را می پوشاند و کاربردی ترین قاب تردمیل می باشد و بیشترین اصطحکاک را در قاب ها دارد .

6- قاب زیر موتور تردمیل : قاب هایی که بخش زیرین موتور و برد تردمیل را می پوشاند و در هنگام تا کردن دستگاه جلوه ی بهتری به دستگاه می دهد .

7- فوتریل تردمیل : قاب های جانبی کنار شاسی که پاهای کاربر قبل از شروع به تمرین و یا در هنگام خستگی کاربر روی آن می ایستد .

8- قاب جا لیوانی  تردمیل : قابی است که بین ستون ها و مانیتور قرار گرفته و برای جایگزین وسایل و قمقمه آب استفاده می شود .