بلاگ

زمان تعویض تسمه اسکی فضایی

زمان تعویض تسمه اسکی فضایی

اسکی فضایی در میان دستگاه های بدنسازی هوازی از پر اصطلاک ترین و پیچیده ترین دستگاه های هوازی است.

تسمه اسکی فضایی، حرکت را بین چرخ تسمه و شفت و یا ژنراتور و فلایویل انتقال می دهد. این تسمه ها از جنس لاستیکی مخصوص و سیمهای فولادی نازک هستند که  به موازات شیارها در هم تنیده شده اند.

تعداد شیارهای مختلف تسمه مهم است و در زمان تهیه میبایست لحاظ شود. همچنین سایزهای مختلف تسمه با عدد و پسوند j   مشخص میشود. به طور مثال 400j  که با اینچ اندازه گیری شده است.

زمان تعویض تسمه الپتیکال زمانی است که تسمه دچار پوسیدگی شده و ترکهای ریز و درشتی روی آن ایجاد شده است. این ترک ها با رگلاژ کردن و کشیدن تسمه نیز محکم نمیشود. در این حالت، تعویض تسمه به روان تر شدن و بهتر شدن حرکت اسکی کمک میکند.