بلاگ

سنسور ضربان قلب تردمیل

سنسور تردمیل

سنسور ضربان قلب تردمیل دی کی سیتی از یک بخش پلاستیکی بیضی شکل و دو عدد صفحه فلزی استیل تشکیل شده است. در هر تردمیل دو عدد در سمت چپ و راست نصب میشود.

سنسور ضربان قلب که جزئی از لوازم تردمیل است در کف دست چپ و راست قرار میگیرد. با عبور جریان یک اهمی از بدن محاسبه ضربان را انجام میدهد. لازم به ذکر است که دو سر سیم های سنسورها به کیت هندپالس متصل میشود.

این سنسور تردمیل به لحاظ شکل، حالت و رنگ به مدلهای بسیاری از برندهای مختلف شبیه است. میتوان آن را در نواع دستگاه بدنسازی استفاده کرد. باید توجه داشت که میزان ضربان سنجی از طریق کف دست تا سی درصد خطا را شامل میشود.