بلاگ

قاب مانیتور تردمیل

قاب مانیتور تردمیل

قاب مانیتور تردمیل، قابهای پلاستیکی و شکل داده شده ای هستند که بعضا دارای شاسی فلزی هستند و در بیشتر موارد فقط بخش پلاستیکی مانیتور تردمیل را شامل میشوند و انواع مختلفی دارند که شامل قاب بیرونی ،قاب پشتی، و قاب اصلی مانیتور تردمیل هستند.

قاب اصلی شامل جایی برای قمقمه آب و جایی برای گذاشتن وسایل کاربر روی آن تعبیه شده و بیشتر در بخشی که کلیدهای مانیتور روی ان قرار دارد، دچار شکستگی میشوند.

این قاب ها در عین حال که تزیینی میباشند ودر مواردی که در عملکرد حرکتی تردمیل تاثیر دارند بسیار کاربردی بوده و بعضا بدون یک قاب سالم و درست نمیتوان از تردمیل استفاده کرد در این قاب ها جایی برای نصب برد مانیتور و کیبورد و کلیه کیت های الکترونیکی و بعضا فلت و لیبل در نظر گرفته شده است و در صورت خرابی قابها این قطعات نیز دچار مشکل خواهند شد و تعویض به موقع در زمان خرابی بهترین عمل برای جلوگیری از عیوب بیشتر میشود.