بلاگ

معرفی انواع ترمزهای دیسکی دوچرخه

ترمز دیسکی دوچرخه
  1. ترمز دیسکی – سیمی

در این نوع ترمز، نیرویِ دست دوچرخه سوار از طریق سیم ترمز به لنت ها منتقل می شود.

مزایای ترمز دیسکی – سیمی:

– قدرت ترمز گیری آن بهتر از ترمز V است.

– عملکرد آن در هوای بارانی و برفی مناسب است.

– در صورت تاب داشتن طوقه، عملکرد ترمز مختل نمی شود.

– جابجایی اهرم ترمز در آن، کمتر از ترمز V است.

– نسبت به ترمز هیدرولیک ارزان تر است.

معایب ترمز دیسکی – سیمی:

– نسبت به ترمز V گران تر است.

– تعمیر و نگهداری آن نسبت به ترمز V تخصص بیشتری می خواهد.

– دوچرخه سوار به نیروی زیادی برای ترمزگیری نیاز دارد. (این مقدار نیرو از ترمز V کمتر است).

– احتمال پاره شدن و زنگ زدن سیم ترمز وجود دارد. 

 

ترمز دیسکی دوچرخه

  1. ترمز دیسکی _ روغنی (هیدرولیک):

این نوع ترمز، پیشرفته ترین و کارآمدترین سیستم برای کنترل سرعت دوچرخه است و در آن، نیروی انگشت دوچرخه سوار، از طریق فشار روغن ترمز (نیروی هیدرولیک) به لنت ها منتقل می شود.

مزایای ترمز دیسکی – هیدرولیک:

– بهترین قدرت ترمزگیری را در اختیار دوچرخه سوار قرار می دهد.

– در آب و هوای بارانی و برفی قدرت ترمزگیری خوبی دارد.

– در صورت تاب داشتن طوقه، عملکرد ترمز مختل نمی شود.

– جابجایی اهرم ترمز در آن بسیار کم است.

– اهرم ترمز در آن نرم است و احتیاجی به وارد آوردن نیروی زیاد ندارد.

معایب ترمز دیسکی – هیدرولیک:

– نسبت به سایر ترمزها گران تر است.

– تعمیر و نگهداری آن نسبت به ترمز V تخصص بیشتری نیاز دارد.

نوشته های مشابه