نمایندگی استان آذربایجان شرقی

  فروشگاه شهر ورزش (آذر اسپرت)

آدرس: تبریز- خیابان آبرسان – چای کنار – اول فارابی – ساختمان فائق بتن – جناب آقای برزگر

تلفن: 36566560-041