بلاگ

هزینه نگهداری دوچرخه خانگی

لوازم دوچرخه خانگی

دوچرخه خانگی وسیله ای هوازی  است که نسبت به دیگر دستگاه های هوازی اصطکلاک کمتری دارد.

سرویس و آچارکشی دوره ای دوچرخه ثابت از جمله آچارکشی پیچ های قامه و شفت و پدال به طول عمر بیشتر دستگاه کمک می کند. همچنین گریس کاری مفصل و بلبرینگ ها نیز به نرمی استفاده از دستگاه کمک کرده و از هزینه های بعدی و اضافی  جلوگیری میکند.

پدال یا پنجه رکاب دوچرخه پرمصرف ترین قطعه در دوچرخه ثابت خانگی است  که در صورت خراب شدن تعمیر نمیشود و میبایست تعویض شود.

 

قامه ها که به عنوان اصلی ترین قطعه در دستگاه هستند، مسئولیت انتقال نیرو را دارد و در صورت خرابی باید تعویض شوند.

 

 شفت دوچرخه خانگی که محور اصلی دستگاه بوده نیز در صورت خرابی فقط باید تعویض شود.

 

بهترین راهکار در صورت بروز خرابی قطعات داخلی دستگاه از جمله فلایویل دوچرخه ثابت، تعویض میباشد.

 

 چرخ تسمه، تسمه پروانه و کابل تنه و سنسور دوچرخه قطعاتی هستند که در صورت بروز مشکل تعویض میشوند و مانیتور دوچرخه نیز در صورتی که غیرقابل تعمیر باشد، تعویض را باعث میشود.

 

قابهای اصلی و جانبی دوچرخه ارزانترین قطعاتی هستند که دکوری بوده و به جذابیت های بصری دستگاه کمک میکند.