بلاگ

اشتباهات رایج نوجوانان در بدنسازی (قسمت اول)

اشتباهات رایج نوجوانان در بدنسازی

اهداف غیرواقعی
یکی از اشتباهات رایج بدنسازان نوجوان انتظارات غیرواقعی است. واقعا نمی توان گفت که انتظار چه اندازه افزایش وزن و سایز عضلات در سال اول نشانه موفقیت شماست. دلیل آن هم واضح است. شرایط بدنی هر بدنساز با دیگری متفاوت است.

ساختن اندامی همچون اسطوره های پرورش اندام زمان طولانی را می طلبد که مستلزم تمرینات مداوم، رژیم غذایی مناسب و استراحت کافی می باشد. وظیفه شما در این زمان پیگیری میزان پیشرفت و کسب انگیزه برای ادامه مسیر رشد و رسیدن به هدف می باشد. بهترین روش تهیه عکس از اندام خود هر چهار هفته یک بار به همراه ثبت میزان دقیق وزن می باشد. در این روش هر چهار هفته شما می توانید تغییرات خود را ثبت کنید. باید بدانید که یک تصویر خوب ارزش هزار کلمه را برای شما خواهد داشت. هر چه تعداد تصاویر بیشتر باشد پیشرفت شما براحتی قابل اندازه گیری می باشد.

اگر شما هم بدون استفاده از تصاویر تا به امروز و تنها با اندازه گیری سایز عضلات پیشرفت خود را بررسی می کردید باید با عدم تغییر در مدت زمان طولانی روبه رو شده باشید. احساس ناامیدی و هدر رفتن تلاش ها. اگر 4 هفته قبل به همراه اندازه گیری سایز عضلات، عکس هایی را از خود تهیه می کردید، با مقایسه تصاویر گذشته با حال به این نکته پی می بردید که در این مدت با کاهش مقدار چشم گیری از چربی های بدن توانسته اید سایز عضلات خود را حفظ کنید و به اندامی متناسب دست یافته اید بدون آنکه تغییری در سایز عضلات داشته باشید.

البته این تنها راه نیست. روش دیگری برای اندازه گیری دقیق میزان چربی، عضله، آب و… بدن با استفاده از دستگاه های پیشرفته مهیا است که البته استفاده از این دستگاه ها هزینه ای را برای شما در پی خواهد داشت، ولی نتایج آن بسیار دقیق تر از روش قبل می باشد.

عدم ثبات
برخی از بدنسازان نوجوان بر این باورند که تنها با تمرین در مدت زمان کوتاه می توانند به هدفشان دست یابند و بعد از پشت سر گذاشتن این زمان از رفتن به باشگاه سر باز می زنند و بر این باورند که دوباره با بازگشت به باشگاه و از سرگیری تمرینات می توانند به همان شدت تمرینی سابق و مقادیر وزنه دست یابند. اما حقیقت چیزدیگریست . این عدم ثبات تنها باعث پسرفت و دور ماندن از اهداف می شود. تنها افرادی به موفقیت دست می یابند که به رعایت اصول بدنسازی در طی تمام ساعات شبانه روز بدون هیچ عذر و بهانه ای پایبند باشند.

عدم برنامه ریزی تمرینات
بسیار اتفاق افتاده که در گوشه و کنار باشگاه با نوجوانانی روبه رو می شوید که با سرگردانی مشغول جا به جا کردن وزنه های نسبتا سنگین به صورت متوالی، بدون برنامه خاص یا هدفی مشخص بوده اند. این بدنسازان نوجوان تنها از روی حس غریزه اقدام به انجام چنین تمریناتی می کنند و بدون دستیابی به هیچ پیشرفتی تنها احتمال آسیب دیدگی خود را افزایش می دهند.
انتخاب یک برنامه تمرینی مناسب قبل از ثبت نام در باشگاه امری ضروری است.

برنامه برای کسب موفقیت
در سوی دیگر بدن سازان نوجوانی قرار دارند که با انتخاب یک برنامه پیشرفته در سطح قهرمانان سعی در انجام تمامی حرکات این برنامه دارند، اما این برنامه ها بیش از حد برای شروع سنگین می باشد. این دست برنامه ها توسط بدنسازانی با سابقه طولانی تمرینی طراحی می شوند و هدف از انجام آن برطرف کردن نقاط ضعف آن قهرمانان و حفظ نقاط قوتشان می باشد. برنامه قهرمانان براساس پاسخ عضلات نسبت به تمرین و ویژه گی های فردی طراحی می شوند و برای یک نوجوان بدنساز که به تازگی تمرینات خود را آغاز کرده بسیار دشوار است و نتیجه جز عدم رشد متوازن تمام عضلات و در برخی موارد به دلیل فشار بیش از حد تمرینات نتیجه ای جز تمرین زدگی باقی نخواهد گذاشت.

تمرینات اشتباه
بسیاری از ما بر این باوریم که مدت زمان تمرین بیشتر باعث رشد سریعتر و بیشتر عضلات می شود.
پیشنهاد ما تمرکز بر تمرینات با وزنه های آزاد، انتخاب حرکات پایه و چندمفصلی در مدت زمانی کمتر از یک ساعت می باشد. باید همواره به یاد داشته باشید که فشار تمرینی حاصل از تمرینات با وزنه های آزاد هیچ گاه با دستگاه ها قابل لمس نیست.

ترجمه: نیلوفر مدائنی