بلاگ

افتادگی شانه و حرکات اصلاحی آن

افتادگی شانه و حرکات اصلاحی آن

چرا ناهنجاری افتادگی شانه به وجود میآید؟ نشستن، ایستادن، خوابیدن و راه رفتن های طولانی میتواند بدن را در وضعیت غیرطبیعی شکل دهد. همچنین فعالیت و به کارگیری بیش از اندازه از یک طرف بدن در برخی ورزش ها مانند بدمینتون یا حمل یک طرفه وسایل، بدن را به سمت افتادگی شانه سوق میدهد.

بلند کردن چیزهای سنگین یا پرکردن بیش از اندازه ی کیف به خصوص کیف هایی که وزن آن تنها روی یک شانه می افتد، افتادگی و دردهای شانه ای را به دنبال دارد. این دردها در دانش آموزان و کسانی که کیف های سنگین خود را روی یک شانه می اندازند، نیز دیده میشود که در جوانی زودگذر است اما با افزایش سن و توجه نکردن به آن به دردهای دایمی تبدیل میشود.

همچنین ضعف عضلات یک سمت بدن که به علت کشیدگی بیش از اندازه رخ میدهد نیز در به وجود آمدن این عارضه موثر است. به طور معمول در کسانی که عارضه کج گردنی یا کج پشتی وجود دارد نیز افتادگی شانه وجود دارد. انجام چند تمرین ورزشی ساده میتواند در درمان ناهنجاری و جلوگیری از پیشرفت آن موثر باشد.

تمرینات کششی
-1 در حالت ایستاده قرار بگیرید. با دست راست مچ دست چپ را پشت تنه بگیرید. اکنون سعی کنید دست ها را به سمت عقب بکشید. این حرکت در بافت های نرم اطراف شانه کشش ایجاد می کند. هر تمرین به مدت یک دقیقه انجام دهید. پس از 5 ثانیه استراحت، تمرین را با دست دیگر تکرار کنید.

-2 در حالت ایستاده هر دو دست را از پهلو به بالای سر ببرید و در هم قفل کنید و تا جایی که می توانید به سمت بالا کشش دهید به طوری که کشش عضلات زیر بغل را احساس کنید. همین تمرین را در حالت خوابیده به پشت هم انجام دهید سعی کنید بدون آنکه آرنج ها خم شوند پشت دست ها را به زمین برسانید.

-3 در حالت ایستاده قرار بگیرید و دستها را از پشت روی میز قرار دهید. سعی کنید از حالت ایستاده به نشسته درآیید. برای این منظور، زانو ها را خم کنید و آرام آرام پایین بروید. این تمرین در بافت های نرم جلو شانه و سینه کشش ایجاد میکند. این تمرین را به مدت یک دقیقه انجام دهید و پس از استراحتی کوتاه، تمرین را تکرار کنید.

حرکات اصلاحی تقویت عضلات بالابرنده کتف
-1 در وضعیت ایستاده سعی کنید در سمتی که شانه افتادگی دارد کتف را بالا بیاورید و حدود ده تا پانزده ثانیه نگه دارید. این حرکت را به حالت پرتاب شانه ی افتاده به سمت بالا به طور پی در پی انجام دهید.

-2 در حالت ایستاده قرار بگیرد و سعی کنید شانه ها را به سمت بالا ببرید. سپس سعی کنید شانه ها را پایین تر از حد طبیعی بیاورید. تمرین بعدی جلو و عقب بردن شانه هاست. به طوری که کتف ها از هم دور یا به هم نزدیک شوند.

-3 در حالت ایستاده دو وزنه در دستهای خود بگیرید. اکنون شانه ها را بالا ببرید و برای لحظاتی در این وضعیت نگه دارید و سپس پایین آورید. این تمرین قدرت عضلات بالا برنده کتف و وضعیت شانه ها را بهبود میبخشد.

به یاد داشته باشید:

• هنگام کار، استراحت، راه رفتن و نوشتن, شانه ها را در یک سطح نگه دارید.
• هیچ گاه کیف و کتاب خود را فقط با یک دست حمل نکنید. این کار را به صورت متناوب و با هر دو دست انجام دهید.
• رعایت بهداشت حرکتی و حفظ وضعیت درست، مهم ترین عامل برای رفع این عارضه است.