بلاگ

افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس

داشتن اعتماد به نفس، انسان را در زمینه های گوناگون زندگی، شگفت انگیز نشان ميدهد. افراد با اعتماد به نفس بالا، موفق تر و شادترهستند و از زندگی لذت بیشتری میبرند. برای افزایش اعتماد به نفس چه بايد كرد؟

• عدم مقایسه خود با ديگران
یکی از بهترین روش ها برای افزایش اعتماد به نفس، این است که از مقایسه خود با دیگران دست بردارید. چون شما فقط قسمت کوچکی از شخصیت آن فرد را که در حال مقایسه اش با خودتان هستید، میبینید. هر شخص، به صورت متفاوتی فکر میکند، درک میکند، احساس میکند و یاد میگیرد. شما تنها فرد در این جهان هستید که قابلیتی خاص دارید. يعني راه و روش شما برای حل یک مساله
منحصر به فرد است. یادتان باشد هیچ دو اثر انگشتی یکسان نیستند.
وقتی شما خود را با دیگری مقایسه میکنید، او را درهمه چيز، بهتراز خود میبینید. اين روش خوبی برای ارزیابی خودتان نیست. به
جای این کار، بهتر است نگران این باشید که چقدر خودتان را دوست دارید. كساني كه خود را دوست دارند، بسيار شادتر از افرادی هستند که خود را دوست ندارند.

• برقراري ارتباط چشمی با ديگران
بيش ترمردم، خیلی زیاد نگران این هستند که دیگران چگونه در مورد آنها فکر میکنند. با ایجاد ارتباط چشمی میتوانید خود را یک فرد
شایسته، نترس و با اعتماد به نفس نشان دهید. اگر از نگاه مستقیم به چشم طرف مقابل مي ترسيد، به فاصله میان دو ابروی او نگاه کنید. در این حالت، نه شما مستقیم به فرد نگاه کرده اید و نه آن فرد متوجه این موضوع می شود.

• داشتن تغذیه سالم و ورزش
ظاهر انسان، علت اصلی افزايش يا كاهش اعتماد به نفس است. بهبود ظاهر فرد به طرز شگف تانگیزی افزايش اعتماد به نفس را در پي دارد. بهترین راهی که هم میتوانید حس خوبی داشته باشید و هم اندامی مناسب، ورزش کردن است. هر ورزشی که انجام دهید، خوب است، چون باعث ترشح اندورفین میشود. این ماده شیمیایی موجب احساس نشاط و بالا رفتن روحیه می شود. ورزش کردن به خودی خود باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و ادامه آن باعث تناسب اندام. شما بیش تر لبخند میزنید و احساس خوبی خواهید داشت. لبخند بیشتر موجب افزایش اعتماد به نفس می شود.

• داشتن ظاهر تميز و آراسته
داشتن ظاهر تميز و آراسته تأثیري مثبت بر خود و دیگران دارد. براي آراستگي هميشه نياز به هزينه زياد نيست. كافي است لباس تميز، راحت و متناسب با اندام خود بپوشيد.

• تعریف كردن از دیگران
مثبت اندیش باشید. این به شما اجازه میدهد تا نقاط قوت دیگران را ببینید و از آ نها تعریف کنید. وقتی از دیگران تعریف میکنید، آ نها
هم همین گونه با شما رفتار میکنند و از نقاط قوت شما میگویند و این موجب افزایش اعتماد به نفس می شود.

• كمك به نيازمندان
افرادی که به صورت داوطلبانه به نيازمندان كمك ميكنند، معمولاً افراد با اعتماد به نفس و با اراده ای هستند. آن ها ميدانند كه راز زندگی، در بخشش است.
• همراه داشتن اعتماد به نفس
– با صدا و تن مناسب صحبت کنید.
– نسبت به طرز ایستادن خود آگاه باشید.
– حالت دست ها و بازوهایتان را مناسب و درست نگه دارید.

• وانمود کردن
اگر احساس كمبود اعتماد به نفس میکنید، وانمود کنید که اعتماد به نفس بالایی دارید. هميشه فکر کنید فردي با اعتماد به نفس و محکم هستید و خود را در اين حالت تجسم کنید.

• روبه رو شدن با ترسها
ترس های ما رابطه مستقیم با احساسی دارد که ما از خود داریم. وقتی ما از چیزی می ترسیم، حس میکنیم که در آن زمینه ناتوان هستیم و این موجب کاهش اعتماد به نفس می شود. برای رفع این مورد، باید بدون وحشت، با ترس ها رو به رو شد و فهمید چرا این ترسها به وجود آمده اند. به ياد داشته باشيم همه انسان ها در زندگي با شكست روبه رو مي شوند. آ نچه مهم است درس گرفتن از شكست وحل مشكل است.