بلاگ

انواع کلاه های ایمنی دوچرخه سواری در رشته کورسی

انواع کلاه های ایمنی دوچرخه سواری در رشته کورسی

کلاه جاده:
در طراحی این کلاه سعی شده در برابر فشار باد از مقابل جلوگیری کند تا دوچرخه سوار حالت ایرودینامیک خود را حفظ کند . همچنین با توجه به این که مسیرهای رکاب زنی در این رشته طولانی میباشد و دوچرخه سوار تعرق زیادی میکند در طراحی این کلاه از هواکش های متعددی به کار رفته تا از تعرق دوچرخه سوار جلوگیری کند.

 

کلاه تری اتلون:
این رشته شامل شنا ، دوچرخه سواری و دومیدانی میباشد که کلاه مخصوص این رشته به دلیل اینکه مسیر دوچرخه سواری طی شده به صورت مستقیم و نسبتا کوتاه میباشد از حالت ایرودینامیکی بیشتری نسبت به رشته جاده طراحی میشود.
به طور مثال کلاه مدل evade از اسپشیالایزد در رشته تری اتلون در هر 40 کیلومتر 46 ثانیه رکورد دوچرخه سوار را بهبود میبخشد
همچنین این کلاه شامل هواکشهایی کوچکی میباشد تا از تعرق دوچرخه سوار جلوگیری کند.

 

کلاه تایم تریل:
رشته تایم تریل یک رشته سرعتی در رشته های کورسی میباشد و دوچرخه سواری که کمترین تایم را در یک مسیر مشخص یزند برنده مسابقه میباشد از این رو کلاه طراحی شده باید کاملا ایرودینامیک باشد و باد را به خوبی از خود عبور دهد تا دوچرخه سوار بتواند به خوبی از نفوذ باد جلوگیری کند.
یکی از کلاه های معروف که در این رشته به کار میرود مدل TT میباشد که در هر 40 کیلومتر 62 ثانیه زمان دوچرخه سوار را بهبود میبخشد.

 

تهیه و تنظیم: میلاد درگاهی