بلاگ

انواع کلاه های ایمنی دوچرخه سواری در رشته کوهستان

انواع کلاه های ایمنی دوچرخه سواری در رشته کوهستان

کراس کانتری:

در این رشته به دلیل این که دوچرخه سوار درمسیرهای طولانی و دارای شیب مثبت رکاب میزند, کلاه طراحی شده باید از وزن مناسبی برخوردار باشد تا هم از اتلاف انرژی دوچرخه سوار کم کند و هم از خستگی و کلافه شدن دوچرخه سوار بکاهد.
همچنین به دلیل اینکه دوچرخه سوار در مسیرهای طولانی و سربالایی های تند و نسبتا طولانی رکاب میزند کلاه باید از هواکش های مطلوبی بخوردار باشد تا از تعرق دوچرخه سوار جلوگیری کند.

نمونه ای کلاه مخصوص کراس کانتری را میتوانید در عکسهای زیر مشاهده کنید:

ایندورو:
مسیرهایی که برای این رشته ساخته شده است بر خلاف رشته کراس کانتری بیشتر از سرپایینی های طولانی و تند تشکیل شده است و همچنین در طول مسیر پرشهای مختلفی تعبیه شده است که کلاه طراحی شده باید از مقاومت بالاتری نسبت به کلاه کراسکانتری بخوردار باشد,از همین رو کلاه طراحی شده مخصوص این رشته قسمت پشت سر را کاملا میگیرد تا از ضربه در سرعتهای بالا جلوگیری کند.
از طرفی در رشته ایندورو مسیرهای کفی و همچنین سربالایی نیز وجود دارد که کلاه طراحی شده باید از هواکشهای مناسبی برای جلوگیری از تعرق دوچرخه سوار ساخته شده باشد.

دانهیل:
برخلاف رشته های ایندورو و کراس کانتری رشته دانهیل فقط مخصوص سرازیری های تند و طولانی به همراه پرشهای کوتاه و بلند میباشد که در نتیجه کلاه طراحی شده باید از ایمنی بالایی برخوردار باشد از همین رو کلاه طراحی شده مخصوص دانهیل به صورت کامل سر و صورت و فک را پوشش میدهد و از کل سر دوچرخه سوار محافظت میکند.

تهیه و تنظیم: میلاد درگاهی