بلاگ

خوراکی های فصل گرما

خوراکی های فصل گرما

همزمان با تغيير فصلها ما با طيف جديدي از خوراكيها روبه رو مي شويم. تنوع در اين خوراكيها هم به خصوص در مورد گروه ميوه ها و صيفي ها در فصل بهار و تابستان بيش تر از هميشه به چشم ميآيد. اين تغييرات همراه با پاره اي تغييرات اقليمي ناخودآگاه، الگوي خوراكي ما را تغيير ميدهند. در راستاي همين تغييرات، آب ميوه ها در شمار نوشيدني هاي محبوبي قرار دارند كه در فصل بهار و تابستان تمايل به استفاده از آنها بيشتر از هميشه ميشود.

متاسفانه در بين مردم، اين باور غلط رايج است كه خوردن مايعات تاثير چنداني براضافه وزن ندارد! در حالي كه به هيچ وجه اينطور نيست. به طوري كه نه تنها خوردن آب ميوه بلكه خود ميوه هم براضافه وزن بي تاثير نيست. مصرف یک ليوان آب ميوه معادل عصاره گرفته شده از تمام ميوه هايي است كه براي تهيه آن استفاده شده، بنابراين كالري تمام ميوه ها را یک جا دارد.

نكته ديگر در مورد اين نوشيدني ها اينكه بسياري از آب ميوه هايي كه ما از مغازه ها به عنوان نوشيدني هاي طبيعي تهيه ميكنيم علاوه بر قند طبيعي خود ميوه، براي خوش طعم شدن مقدار قابل توجهي شكر هم دارد كه خود اين شكر ميتواند كالري اضافه به بدن ما وارد كند. اين درحالي است كه اغلب ما بر اين تصوريم كه در خوردن آب ميوه و حتي ميوه ها به دليل قند طبيعي كه دارند هيچ محدوديتي وجود ندارد، چون اين مواد منجر به اضافه وزن نميشوند! به هر حال ميوه و آب ميوه ها هم به سهم خود مقدار مشخصي كالري دارند كه مصرف بيش از مقدار نياز آن ها ميتواند افزايش وزن را به دنبال داشته باشد.

اتفاقا اين حساسيت در مورد آب ميوه ها بيش تر هم ميشود. وقتي آب ميوه مصرف ميكنيم در حقيقت بدنمان را از فيبري كه درون ميو ه وجود دارد محروم كرده ايم. در حالي كه اين فيبر خاصيت هاي بسياري دارد از جمله اينكه از ابتلا به برخي سرطا نها جلوگيري و كاركرد دستگاه گوارش و ميزان قند خون را تنظيم ‌میکند.

به طور كلي منظور از اين توضيحات صرف نظر كردن از نوشیدن آب ميو ه ها نيست بلكه توصيه اکید بر اين است كه با توجه به مردود بودن اين تصور كه خوردن آب ميوه منجر به اضافه وزن نميشود، مصرف آن تا حد امكان محدود شود. همچنين اين نکته مهم را فراموش نكنيم كه چاقي و اضافه وزن امري نيست كه یک شبه رخ دهد؛ چاقي به صورت خزنده در ساليان زندگي و در مقابل دريافت تدريجي كالري هاي اضافه در بدن ايجاد ميشود و از آنجا كه خلاص شدن از شر چربي هاي اضافي كار ساده اي نيست بهتر است الگوهاي درست تغذيه را رعايت كنيم تا بتوانيم از خطر بروز چاقي و عوارض آن در امان بمانيم.

بستني یکی ديگر از خوراكي هايي است كه در فصل بهار و تابستان با اقبال بيشتري روبه رو مي شود. در مورد اين خوراكي پرطرفدار بايد گفت اگر بستني فقط بستني باشد، يعني ترکیب شير با اسانس و مقدار كمي شكر، ميان وعده نامناسبي نيست اما نكته اينجاست كه نه تنها مقدار شيريني بستني هايي كه در بازار وجود دارد بسيار بالاست بلكه چربي به كار رفته در آنها هم مقدار قابل توجهي است و اتفاقا همين ويژگي است كه آنها را لذيذ و باب طبع تر هم ميكند. همين ويژگي ها ضروری می سازد تا ما در خوردن بستني احتياط بيشتري به خرج بدهيم. البته منظور نخوردن بستني نيست بلكه پاي ميزان مناسب مصرف آن در ميان است.

در مورد افرادي كه رژيم غذايي ويژه اي دارند پزشك متخصص، مصرف كردن يا نكردن بستني و حتي مقدار آن را مشخص ميكند. اما توصيه به افرادي كه مشتاق هستند خودشان مراقب وضعيت سلامت جسمانيشان باشند اين نيست كه بستني را از برنامه غذايي شان حذف كنند، اين افراد بايد در نظر داشته باشند كه ميزان مصرف آن ها كنترل شده باشد. اين افراد ميتوانند هفته اي یکی تا دو بستني بخورند البته با در نظر گرفتن اين نكته كه در حجم همين یکی دو وعده هم زياده روي نكنند. چون بدون شك، كالري اضافه به بدنشان وارد ميشود و اين كالري اضافي هم به نوبه خود مي تواند منجر به اضافه وزن شود.