بلاگ

دوچرخه ایستاده باشگاهی اینتنزا

دستگاه بدنسازی

دوچرخه ثابت به ارتقای قدرت بدنی و کاهش وزن کمک می کند و از طریق این ورزش هوازی، حال وهوای شاد و پر بازده ای را بدست می آوریم و میتوانیم به تناسب اندام برسیم.

با استفاده از برنامه های اصولی و درست از پیش تعیین شده که دوچرخه های نشسته و دوچرخه ایستاده اینتنزا آن را دارا می باشند، می توانید در شرایطی کنترل شده، تمرینات شدید و دشوار هوازی را انجام دهید.

می توانید به راحتی بر روی دوچرخه ثابت به صورت یکنواخت پدال بزنید و با کنترل پا بر روی پدال ها، سرعت و وقفه در آن، ریکاوری راحت تر داشته باشید. بعد از مدتی که آمادگی جسمانی شما بالا رفت می توانید برنامه ای با شدت بیشتر را در تمرین های خود قرار دهید.

دوچرخه ثابت اینتنزا نیز مانند دیگر دستگاه های هوازی این برند، دارای نمایشگری است که به شما امکان مشاهده تعداد ضربان قلب، شدت تمرینات، زمان و … را می دهد و شما به راحتی می توانید شاهد پیشرفت های خود باشید و انگیزه ای مضاعف پیدا کنید.

در زمان دوچرخه سواری، بالا تنه نیز درگیر شده، چون عضلات دست و شانه، برای گرفتن دستگیره های دوچرخه ثابت شروع به فعالیت می کنند و باعث تقویت این عضلات خواهد شد؛ بنابراین همزمان با تمرین هوازی، به نوعی ورزش قدرتی نیز انجام میشود.

پدال زدن بر روی دوچرخه ثابت، کمترین فشار را بر روی مفاصل زانو وارد می کند و حتی بسیاری از فیزیوتراپیست ها، برای ریکاوری دوره مسدومیت، این دوچرخه را پیشنهاد می دهند. سلامت مفاصل برای تمام افراد ضرورت دارد و باید حواس مان به آنها باشد. استفاده از دوچرخه ثابت به شما کمک می کند از تمام مفاصل پا مانند:  قوزک پا، زانو و مفاصل ران محافظت کرده و حتی آنها را تقویت کنید.

دوچرخه ثابت ورزشی بی نظیر برای پاها است که باعث تقویت عضلات ران، ساق، باسن وعضلات سرینی می شود. اگر در هنگام استفاده از دستگاه مقاومت آنرا افزایش دهیم فشار بیشتری را بر روی ران، ساق ها، باسن و سایر عضلات پائینی بدن وارد می شود که این خود باعث تقویت و عضلانی تر شدن پاها می شود.

دوچرخه ثابت باشگاهی