بلاگ

دوچرخه سواری کودکان و نوجوانان

دوچرخه سواری کودکان و نوجوانان

اگر مربی دوچرخه سواری کودکان و نوجوانان هستید، برای اطمینان از حفظ ایمنی آنان، در طراحی و برگزاری جلسات تمرین، مواردی را باید در نظر داشته باشید.

کنترل دما

دوچرخه سواران جوان نسبت به بزرگسالان توانایی کمتری در برابر دمای زیاد دارند؛ چون بدن آن ها کوچک تر است. بنابراین نسبت به حجم کلی بدن، سطح بیش تری از پوست آنها در تماس با هوای گرم قرار میگیرد.

در محیط های گرم، کودکان خیلی زودتر گرما را دریافت میکنند و اگر دمای مرکز بدن آنها خیلی بالا برود، بیش گرمایی پیش می آید که می تواند به کم آبی، واماندگی گرمایی یا شوک گرمایی منجر شود.

همچنین در محیط های سرد خیلی زود گرما از دست میدهند که ممکن است هیپوترمی یا پایین آمدن درجه حرارت بدن را به وجود آورد. در ایجاد هیپوترمی و از دست دادن حرارت بدن، هم تماس سطحی زیاد پوست نسبت به حجم کلی بدن و هم میزان کم چربی بدنی موثر است. در دوچرخه سواران جوان شناخت محدودیتها و رعایت قوانین برای جلوگیری از آسیب به اندازه بزرگسالان وجود ندارد. بنابراین در جلسات تمرین، آنها را با خطرهایی که برخی حرکات و یا استفاده نکردن از تجهیزات مناسب ممکن است برایشان به وجود آورند، آشنا کنید. به آن ها آموزش دهید که در صورت احساس ناراحتی یا درد، رکاب زدن را متوقف کنند. همیشه پیش از آغاز تمرین گرم کردن و سرد کردن را یادآوری و کنترل کنید.

بیماری

دوچرخه سواران جوان باید از خطرهای فعالیت بدنی در هنگام بیماری آگاه شوند. به آنها گوشزد کنید که در زمان ریکاوری باید استراحت کنند. همچنین باید از وجود هرگونه شرایط ویژه ای که ممکن است به سبب ورزش تشدید شود یا مشکلی در سلامتی آن ها به وجود بیاورد (مانند آسم یا دیابت) آگاه و با والدین در تماس باشید.

موارد دیگر

همه ی وسایل و محیط دوچرخه سواری را پیش، هنگام و پس از تمرین، بررسی و از ایمنی آ نها اطمینان حاصل کنید. اصول ایمنی را برای دوچرخه سواران تازه وارد توضیح دهید و قدیمی ها را تشویق کنید که الگوی خوبی برای تازه واردها باشند. به آنها یادآوری کنید که از تجهیزات (دوچرخه، کلاه، لباس) مناسب و ایمن استفاده کنند و چگونگی حفظ و نگه داری تجهیزات را آموزش دهید. از نکته های مهم آموزشی، آگاهی از تاثیر شرایط آب و هوایی بر تمرین است. به عنوان مثال این که لغزندگی زمین در یک روز بارانی چگونه بر سرعت دور زدن و فواصل ترمز گرفتن تاثیر میگذارد. به یاد داشته باشید که دوچرخه سواری مانند بیش تر ورزش ها برای بزرگسالان توسعه داده شده است؛ بنابراین لازم است اصول و قواعد آن را هماهنگ با نیاز و رشد دوچرخه سواران جوان، مناسب سازی کنید.

منبع: محسن سلگی
دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری