بلاگ

ریکاوری

ریکاوری

بعد از تمرین پر فشار یا مسابقه،ریکاوری کلید موفقیت شماست.
ریکاوری سریع, دوره ی زمانی ای است که باید روزهایی که تمرین پرفشار دارید یا بیشتر از یک تمرین در روز دارید، داشته باشد.این حائز اهمیت است که شما به بدنتان میزان صحیح از مواد غذایی از نوع مناسب در زمان مناسب بدهید آن هم درست بعد از ورزش:

1-کربوهیدرات برای پرکردن ذخایر گلیکوژن
2-پروتئین برای ترمیم و باز سازی بافت عضلات
3-مایعات و الکترولیت مخصوصا سدیم برای آب رسانی

در اولین فرصت حتی قبل از دوش گرفتن بدن باید با ترکیبی از کربوهیدرات و پروتئین تامین شود.این در کنار میزان کافی از مایعات است.

تهیه و تنظیم: میلاد درگاهی