دسته‌بندی نشده

کف پای صاف و درد ناشی از آن

کف پای صاف و درد ناشی از آن

احساس درد در کف و پاشنه پا، مشكل شایعی است که بر اساس شدت آن درمان های مختلفی توصیه می گردد. در برخی موارد، صاف بودن کف پا، علت این مشكل است. در ورزشكاران حرفه ای نیز ممكن است قوس بیش از حد كف پا موجب احساس درد و تیر كشنده و ناگهانی در كف پا شود.مشكل این افراد معمولا مزمن است و درمان های طولانی را طی كرده اند.

 

كفی های طبی مناسب باید در كف كفش ها قرار گیرند. این كفی ها باید نرم و قوس دار باشند و در ناحیه پاشنه، بالشتك نرمی داشته باشند. باید به بیمار توضیحاتی در باره مشكلش داده شود و ورزش های مناسب در برگه ای با شكل توضیح داده شود.

 

ورزش ها باید برای فاشیای كف پا (بافت همبندی كه در كف پا قرار گرفته) و تاندون آشیل، طراحی شده باشند. درصد زیادی از بیماران، تاندون آشیل كوتاه و محكم دارند. درد پاشنه ممكن است در نتیجه آسیب كششی و در اثر التهاب بافت های كف پا و پاشنه ایجاد شود.

 

در برخی از افراد كه كف پای نسبتا صافی دارند و قوس بزرگ كف پا كاهش یافته است هدف از درمان، تسكین درد و باز گرداندن قوس طبیعی كف پاست. در بسیاری از بیماران تمرینات توانبخشی و كفی ها و كفش های طبی تسكین دهنده هستند.

 

این كفی ها و كفش ها از وارد شدن فشار، ضربه و شوك به كف پا جلوگیری می كنند و از قوس طبیعی كف پا محافظت می كنند. این كفی ها دارای بالشتك نرمی در ناحیه پاشنه هستند و باید در داخل كفش، چكمه و هر آنچه كه با آن راه می روید مانند دمپایی روفرشی قرار گیرند. اگر فقط یك پاشنه ی شما مشكل دارد نیز باید از هر دو كفی برای هر دو پاشنه استفاده كنید و مراقب باشید كه با پای برهنه پیاده روی نكنید.

 

برای تسكین درد و برطرف شدن مشكل شما تمرینات كششی هم برای تاندون آشیل و هم برای فاشیای كف پا ( بافت همبندی كه در كف پا قرار دارد)  اهمیت دارد.

تمرینات ورزشی را حداقل دوبار در روز انجام دهید تا فرایند ترمیم و بهبودی شما تسریع شده و درد با سرعت بیشتری كاهش پیدا كند.

ورزش های کششی به همراه کفی کفش برای تسکین درد مناسب می باشد.