بلاگ

دستگاه ساق پا ایستاده مدل 1XPL084

دستگاه بدنسازی

با تمرین بر روی دستگاه ساق پا ایستاده می توانید پاهایی با عضلات قوی و حجیم و خوش فرم داشته باشید.

در این تمرین هم عضلات اصلی (دوقلو) و هم عضلات کمکی (نعلی) درگیر هستند. نحوه تمرین به این صورت است که اگر نوک انگشتان به صورت مستقیم رو به جلو باشد همه عضله دوقلوی ساق پا هدف تمرین قرار خواهد گرفت و اگر نوک انگشتان پا رو به خارج باشد تمرکز حرکت روی سر داخلی یا میانی عضله دوقلو قرار خواهد گرفت و در صورتی که نوک انگشتان پا به سمت داخل باشند، سرخارجی این عضله بیشتر تقویت می شود.

اگر فاصله پاها به اندازه عرض لگن باشد، بر روی تمام عضلات دوقلوی ساق پا خواهد بود و درصورتیکه فاصله پاها بیشتر از آن باشد، تمرکز تمرین بر روی سر داخلی میانه عضلات دوقلو است.
برای ورزش کردن صحیح باید کمر را صاف و زانوهای خود را محکم نگه دارید.

زانوها را محکم و کمر را راست و صاف نگه باعث کشش عضله دوقلو خواهند شد و عملکرد عضله نعلی شکل را به حداقل می رساند اگر زانوها خم باشد عضله نعلی شکل هم اجازه خواهد یافت تا در حین حرکت درگیر باشند.

جهت مشاهده مشخصات فنی دستگاه بدنسازی پشت پا ایستاده پاناتا XpLux مدل 1XPL084 که یکی از دستگاه های بدنسازی پر کاربرد در باشگاه های بدنسازی است روی تصویر ذیل کلیک کنید.

 

دستگاه بدنسازیدستگاه بدنسازی