بلاگ

6راه مبارزه با استرس

6راه مبارزه با استرس

با آرامش ورزی،اضطراب خود را کاهش دهید.

آرامش ورزی يا relaxation روشی بسیار عالی براي روان درمانی انواع اضطراب، وسواس و … است. با یادگیری این روش افراد بدون قرار گرفتن در جلسات روان درمانی ميتوانند آرامش روزمره خود را تامین کنند و کنترل بیشتری روی نشانه هاي اضطرابی خود داشته باشند. در این روش فرد ابتدا انبساط و شل کردن عضلات را ياد ميگيرد. گرفتگي عضلات یکی از نشانه هاي اساسی اضطراب است و احساس گرفتگي عضلاني نيز شدت اضطراب فرد را افزایش میدهد.

 

تنفس خود را کنترل کنید.
افراد در حالتهای اضطرابی تنفس درستی ندارند. دم و بازدم آنها به صورت سطحی انجام می پذیرد. تخليه ناقص دی اکسید کربن منجر به عدم دريافت اکسیژن کافی ميشود. به این ترتیب سطح اضطراب افزایش مییابد. با استفاده از روش كنترل تنفس، فرد تنفس خود را به صورت عميق، آگاهانه و ارادی انجام ميدهد.

 

افکار منفی را از بین ببرید.
اغلب در جریان اضطراب یک سری افکار منفی در ذهن فرد راه اندازی میشوند که نقش مخربی روی ذهن فرد و آرامش او دارند. برای کاهش اضطراب، با توجه كردن به این دسته از افکار، آنها را شناسایی و افکار مناسبی را جایگزین کنید. به عنوان مثال فرض کنید فردی نگران یکی از عزیزان خود است که از ساعت بازگشت او به خانه گذشته است. این فرد احساس اضطراب میکند چون چنین افکاری را در ذهن خود دارد؛ نكند اتفاق بدی افتاده باشد، نکند تصادف کرده باشد! این افکار تخریب کننده هستند و آرامش فرد را برای تفکر منطقی و پیدا کردن راه حل به هم میریزند. در چنین شرایطی میتوان اينطور هم فكر كرد؛ شايد در ترافیک مانده است، کمی صبر میکنم بعد با دوستش تماس میگیرم و …

 

کار و فعالیتی را انجام دهید.
در زمانهایی که احساس نگرانی و اضطراب دارید بهتر است به کار و فعالیتی مشغول شوید. ذهن انسان در یک لحظه نمیتواند به چند موضوع متفاوت فکر کند. کاری پیدا کنید که برایتان سرگرم کننده باشد و مشغول شوید. این كار باعث خواهد شد راحتتر با افکار اضطراب زا مبارزه کنید. در واقع خواهید توانست ذهن خود را از درگیر شدن با افکار منفی منحرف کنید و به کارهای دیگری بپردازید.

 

عزت نفس و اعتماد به نفس خود را بالا ببرید.
با فكركردن به توانایی، تلاش و موفقیتهایتان، در خود احساس ارزشمندی به وجود بیاورید. اگر چنین احساسی نداشته باشید، اعتماد به نفس کافی نخواهید داشت و این موجب اضطراب شما می شود. كسانی که برای خود احترام قائلند و احساس ارزشمندی میکنند، عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتری دارند و کمتر دچار استرس و نگرانی میشوند. لازم نیست به دنبال توانایی هایی در خود بگردید که دیگران دارند، یا خود را با دیگران مقایسه کنید تا بدانید موفق هستید یا نه. هركس توانایی های منحصر به فردی دارد و در نوع خود بی نظیر است.

 

براي مبارزه همیشگی با اضطراب، ورزش كنيد.
ورزش کردن باعث ميشود که در رويارويي با شرایط اضطراب زا خونسردی و آرامش بیشتری داشته باشيد. اثر فيزيولوژیك ورزش بر بدن، فراهم کننده آرامش در افراد است.